Office

Head Office

Tokyo Opera City Building 3-20-2 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1438, Japan

TEL +81-3-5371-1500 FAX +81-3-5371-1511

Biz TRUXIA

Biz TRUXIA 3-5-1 Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 206-0034, Japan

TEL +81-42-371-7010 FAX +81-42-371-7015

Sapporo Office

Sapporo Factory Frontier-Kan 4-8-1 Kita-1jo-higashi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-0031, Japan

TEL +81-11-207-8820 FAX +81-11-207-8823

Tsugaru Center

Tsugaru-shi Shinsangyoshien Center 17-2 Kizukurisakuragi, Tsugaru-shi, Aomori 038-3146, Japan

TEL +81-173-26-5671 FAX +81-173-26-5672

Higashi-Ikebukuro Center

Higashi-Ikebukuro Central Place 3-22-17 Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, Japan

TEL +81-3-6914-3591 FAX +81-3-5992-3215

Tama Center

New City Tama Center Building 1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-0033, Japan

TEL +81-42-375-0700 FAX +81-42-375-0703

Minami-Osawa Center

Fresco Minami-Osawa 2-27 Minami-osawa, Hachioji-shi, Tokyo 192-0364, Japan

Tamasakai System Center

Mitsui-Soko Records Center 2-2-3 Oyamagaoka, Machida-shi, Tokyo 194-0215, Japan

TEL +81-42-798-5310 FAX +81-42-798-5312

Chubu Branch Office

Urbannet CS Building 2-8-20 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0008, Japan

TEL +81-52-220-2565 FAX +81-52-220-2566

West-Japan Branch Office

Shin-Daibiru Building 1-2-1 Dojimahama, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0004, Japan

TEL +81-6-4796-0350 FAX +81-6-4796-0360

Shin-Osaka Center

Shin-Osaka Wako Building 4-6-18 Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-0003, Japan

TEL +81-6-6397-1731 FAX +81-6-6397-1735